Cestovka za hubičku | levná dovolená do exotiky u moře | levné zájezdy za akční ceny nejen k moři | last minute | first minute | letenky | ubytování | hotely | autopůjčovna | zážitky + adrenalin | pojištění + ty nejlevnější nabídky

Slouží k přehlednému ukládání Vašich oblíbených zájezdů, porovnávání cen, zasílání zajímavých zájezdů dle Vašeho výběru na email, a mnoho dalších funkcí. Doporučujeme !
 

VOP/GDPR

Všeobecné obchodní podmínky + Informační memorandum

Obchodní podmínky prodeje zájezdů

 1. Úvod

Webový server www.cestovkazahubicku.cz provozuje cestovní agentura 

Cestovní agentura - Cestovka za hubičku

Jindřich Kuster (IČ: 66376360) Telefon: 721 066 461

Jana Kusterová (IČ: 66376360 DIČ CZ 7752102270) Telefon: 607 545 840 

E-mail: info@cestovkazahubicku.cz

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR:

Fio banka 2600718971/2010

nebo dle smlouvy přímo na účty pořadatelů.

Adresa společnosti: Limnická 1346, Nejdek 36222

(dále CA), která je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny tyto CK jsou řádně pojištěny.

 1. Objednávka

Každý návštěvník serveru může odeslat libovolné množství NEZÁVAZNÝCH objednávek. V momentu objednávání zájezdu zákazníkem CA bohužel neví, zda je daný zájezd volný či nikoli, proto je potřeba provést objednávku (prostřednictvím objednávkového formuláře na těchto stránkách), pro kterou budou ověřeny volné kapacity.

Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat CA nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě a cestovní pokyny zaslané cestovní kanceláří. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru, i po objednávce.

CA si vyhrazuje právo bez odpovědi zákazníkovi odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo (popř. obsahuje pouze telefonický kontakt na pevnou domácí linku a není tak zpravidla možné zákazníka v otevírací době CA na uvedeném telefonním čísle zastihnout), jsou rozporuplné, případně neúplné.

Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA (viz. čl. X).  

Dále platí, že každý návštěvník serveru si může objednat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky sám neučí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí.

 1. Vyřízení objednávek

Po přijetí NEZÁVAZNÉ objednávky provede CA rezervaci zájezdu. V případě, že to není možné, CA neprodleně kontaktuje zákazníka (email, telefon, SMS) a dohodne další postup. Máme za to, že pokud zákazník kontaktuje CA sám emailem, že na tento email mu bude zaslána odpověď na dotaz. Pokud zanechá své telefonní číslo, může být odpověď zodpovězena telefonicky. Upozorňujeme, že hovory s pracovníky CA mohou být v rámci zkvalitňování našich služeb monitorovány.

Při úspěšné rezervaci je zákazník kontaktován telefonicky popř. emailem či SMS. Dále je mu dle předchozí dohody zaslána cestovní smlouva s potřebnými pokyny na úhradu zájezdu buď emailem, poštou nebo kurýrem a to na náklady CA. Zákazník je povinen zaslat podepsanou smlouvu zpět obratem v co možná nejkratší době CA, přičemž musí brát jako závazné termíny pro platbu zálohy nebo doplatku. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu).

 1. Platba

Za běžné zájezdy objednávané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla 50 procent z jeho plné ceny, následně pak jeden kalendářní měsíc před jeho uskutečněním doplatí zbylou sumu do plné ceny zájezdu.

Zájezdy typu "last moment" a zájezdy objednávané méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny.

Platbu provádí klient na účet CA bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo hotově v sídle CA. Klient NEPLATÍ zájezd na účet pořádající CK, ledaže by k tomu byl pracovníky CA vyzván (např. v případě, kdy může hrozit prodlení s platbou)!

CA nevystavuje zákazníkovi žádné doklady o zaplacení v případě, že zákazník hradí zájezd složením peněz v pobočce banky nebo poště. K tomuto účelu tak zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, případně poštou. V případě, že zákazník skládá částku za zájezd v sídle CA, je mu vystaven řádný příjmový doklad.

Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, že cestovní kancelář pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody.

Objednávka se stává pro klienta závaznou v okamžiku zaplacení zálohy!

Poplatky za platbu v ČR jsou hrazeny takto:

 • poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník
 • poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA
 • poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (zákazník nebo CA)
 • poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CA bez ohledu na příčinu
   

Tyto podmínky neplatí, pokud zákazník platí přímo CK. V tom případě platí podmínky CK. Platby ze zahraničí a do zahraničí provádíme pouze výjimečně a poplatky hradí vždy zákazník.

 1. Cestovní doklady

Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Doklady jsou doručeny cca týden před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti.

 1. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní ihned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

 1. Storno podmínky

Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle CA příslušnou cestovní smlouvu. V těchto případech hradí zákazník CA storno poplatek ve výši 100% ceny zájezdu.

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd následovně:

 • Až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků. Při obdobném a opakovaném chování si CA vyhrazuje právo zákazníka odmítnout dle ustanovení bodu IX.
 • Později již podle storno podmínek dané CK s omezeními uvedenými v prvním odstavci bodu VII.
   
 1. Reklamace

Reklamaci k Vašemu zájezdu je třeba zaslat písemně, popřípadě navíc ještě připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený delegátem CK, fotografie, atd. Vše je nutno zaslat na e-mail info@cestovkazahubicku.cz nebo doporučeně na adresu sídla CA. CA je cestovní agenturou, tudíž dle zákona NEZODPOVÍDÁ za cestovní kanceláří poskytnuté služby a také NEVYŘIZUJE jejich jménem reklamace. Po obdržení je reklamace zaslána pořadateli zájezdu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

 1. Odmítnutí zákazníka

CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá objednávky neúplně nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že zájezd úmyslně neobjedná. Stejně tak může CA odmítnout zákazníka, který nezaplatil zálohu nebo částku po potvrzení rezervace nebo nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu bez udání důvodu ve více, než jednom případě.

 1. Osobní údaje

Součástí služeb CA je i zdarma zasílání zvláštních nabídek a nabídek Last Minute pro zákazníky registrované do zákaznického systému. CA si dále vyhrazuje právo nepravidelného zasílání nevyžádaných zpráv všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému CA. Počet těchto zpráv by neměl překročit cca 1 za týden a jedná se zejména o novinky na serveru nebo v CA či o zajímavé nabídky. Zákazník má možnost kdykoli zrušit svou registraci v zákaznickém systému.

Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) Vámi poskytované při využívání tohoto serveru a služeb CA, jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Proto prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu s tímto zákonem, neboť veškeré Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům CA. Pokud bude k Vašim osobním údajům mít přístup jiný subjekt než CA, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech CA za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě.

CA zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem na info@cestovkazahubicku.cz odvolat a CA údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Podle zákona máte kdykoli právo písemně žádat CA o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás CA zpracovává.

 Společnost získává a zpracovává osobní údaje tak, jak je uvedeno v podrobných Informacích o zpracování osobních údajů, které publikuje v jejich aktuální podobě na svých webových stránkách (dále jen „Informační memorandum").
Účastník souhlasí s tím, aby společnost předávala údaje týkající se účastníka dalším společnostem, tak jak je popsáno v Informačním memorandu.

Černá listina leteckých společností

Nařízení ES č.2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy, ukládá cestovním agenturám povinnost informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce.

Uvedený seznam dopravců ("Black List") naleznete na http://www.caa.cz/.

 

Informační memorandum

 1. Komu souhlas udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti

Cestovní agentura - Cestovka za hubičku

Jindřich Kuster (IČ: 66376360) Telefon: 721 066 461

Jana Kusterová (IČ: 69276871 DIČ CZ 7752102270) Telefon: 607 545 840

Limnická 1346, Nejdek 36222

E-mail: info@cestovkazahubicku.cz

 1. Jaké informace/osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely?

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail), informace o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem našich oprávněných zájmů.

 1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás (například Vámi poskytnuté osobní údaje za účelem vypracování cestovní smlouvy, vyplněním údajů při rezervaci zájezdu zde na webu, registrací uživatelského účtu zde na webu), z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování, od spolupracujících třetích stran, nebo z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních Vašich osobních údajů.

 1. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nabídky produktů a služeb společnosti a spolupracujících třetích osob. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména marketingové zpracování, předávání Vámi potvrzených cestovních smluv pořadatelům zájezdů, předávání odbavení a pokynů na zájezd elektronickou poštou, profilování, statistické a matematické analýzy, segmentace, reporting apod. s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

 1. Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech společnosti. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci společnosti. Vedle toho jsou využívány též třetí osoby jako zpracovatelé. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu se zákonem dodržovány v společnosti.

 1. Komu osobní údaje předáváme?

Na základě Vašeho souhlasu předáváme Vaše osobní údaje též spolupracujícím třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb. Takové předávání budeme v případě udělení souhlasu uskutečňovat plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, zejména v souvislosti s účely, rozsahem a dobou zpracovávání osobních údajů. Předávat budeme pouze osobní údaje v rozsahu potřebném pro danou třetí osobu. Těmito spolupracujícími třetími osobami jsou zejména technický správce ANCHOICE CZ s.r.o. , pořadatelé zájezdů a účetní OSVČ na základě zpracovatelské smlouvy poskytující dostatečnou míru ochrany OÚ. Při takovémto předávání, budeme zvláště pečlivě dbát na to, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

 1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání smluvního vztahu s naší společností a následující 3 roky, nebo do doby, než souhlas odvoláte. V případě, že se naším zákazníkem nestanete bude Váš souhlas platit 3 roky od jeho udělení.  Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

 1.  Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah s příslušnou společností společnosti a na využívání jejich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat osobně v obchodní kanceláři nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a i jakékoli další, dříve udělené marketingové souhlasy budeme rovněž považovat za odvolané.

 1. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás, době uložení osobních údajů. Pokud byste zjistil/a nebo se domníval/a, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. S tím souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Od 25.5.2018 máte dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Jindřich Kuster Telefon: 721 066 461

Jana Kusterová Telefon: 607 545 840

Limnická 1346, Nejdek 36222

E-mail: info@cestovkazahubicku.cz

 

Vytvářím objednávku...