Cestovka za hubičku | levná dovolená do exotiky u moře | levné zájezdy za akční ceny nejen k moři | last minute | first minute | letenky | ubytování | hotely | autopůjčovna | zážitky + adrenalin | pojištění + ty nejlevnější nabídky

Slouží k přehlednému ukládání Vašich oblíbených zájezdů, porovnávání cen, zasílání zajímavých zájezdů dle Vašeho výběru na email, a mnoho dalších funkcí. Doporučujeme !
 

Informační memorandum

Informační memorandum

  1. Komu souhlas udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti

Cestovní agentura - Cestovka za hubičku

Jindřich Kuster (IČ: 66376360) Telefon: 721 066 461

Jana Kusterová (IČ: 69276871 DIČ CZ 7752102270) Telefon: 607 545 840

Limnická 1346, Nejdek 36222

E-mail: info@cestovkazahubicku.cz

  1. Jaké informace/osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely?

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail), Informace o bonitě a důvěryhodnosti, informace o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem našich oprávněných zájmů.

  1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás (například Vámi poskytnuté osobní údaje za účelem vypracování cestovní smlouvy, vyplněním údajů při rezervaci zájezdu zde na webu, registrací uživatelského účtu zde na webu), z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování, od spolupracujících třetích stran, nebo z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních Vašich osobních údajů.

  1. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nabídky produktů a služeb společnosti a spolupracujících třetích osob. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména marketingové zpracování, předávání Vámi potvrzených cestovních smluv pořadatelům zájezdů, předávání odbavení a pokynů na zájezd elektronickou poštou, profilování, statistické a matematické analýzy, segmentace, reporting apod. s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

  1. Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech společnosti. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci společnosti. Vedle toho jsou využívány též třetí osoby jako zpracovatelé. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu se zákonem dodržovány v společnosti.

  1. Komu osobní údaje předáváme?

Na základě Vašeho souhlasu předáváme Vaše osobní údaje též spolupracujícím třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb. Takové předávání budeme v případě udělení souhlasu uskutečňovat plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, zejména v souvislosti s účely, rozsahem a dobou zpracovávání osobních údajů. Předávat budeme pouze osobní údaje v rozsahu potřebném pro danou třetí osobu. Těmito spolupracujícími třetími osobami jsou zejména technický správce ANCHOICE CZ s.r.o. , pořadatelé zájezdů a účetní OSVČ na základě zpracovatelské smlouvy poskytující dostatečnou míru ochrany OÚ. Při takovémto předávání, budeme zvláště pečlivě dbát na to, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

  1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání smluvního vztahu s naší společností a následující 3 roky, nebo do doby, než souhlas odvoláte. V případě, že se naším zákazníkem nestanete bude Váš souhlas platit 3 roky od jeho udělení.  Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

  1.  Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah s příslušnou společností společnosti a na využívání jejich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat osobně v obchodní kanceláři nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a i jakékoli další, dříve udělené marketingové souhlasy budeme rovněž považovat za odvolané.

  1. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás, době uložení osobních údajů. Pokud byste zjistil/a nebo se domníval/a, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. S tím souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Od 25.5.2018 máte dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Jindřich Kuster Telefon: 721 066 461

Jana Kusterová Telefon: 607 545 840

Limnická 1346, Nejdek 36222

E-mail: info@cestovkazahubicku.cz

 

Vytvářím objednávku...